Sportfondsen

Alle kinderen mogen mee doen!


Vindt u de weerbaarheid en het zelfvertrouwen van uw kind belangrijk, maar heeft u (tijdelijk) een wat kleiner financieel budget, door bijvoorbeeld het verlies van uw baan, of misschien heeft u een uitkering? Dan komt u wellicht in aanmerking voor een subsidie voor uw kind. Stichting Leergeld is een instantie die het zich tot doel heeft gesteld elk kind de mogelijkheid te bieden om te sporten. Binnen Protect & Defend trainen meerdere kinderen via Stichting Leergeld.

Leergeld heeft als missie het voorkomen van sociale uitsluiting van kinderen uit gezinnen met minimale financiële middelen. Leergeld biedt kansen aan kinderen in de leeftijd van 4 tot 18 jaar om te kunnen deelnemen aan binnen- en buitenschoolse activiteiten. Hierdoor kunnen ook deze kinderen hun sociale vaardigheden en kennis zo optimaal mogelijk ontwikkelen en later als volwassenen volwaardig participeren in de samenleving. Door deze kinderen niet buiten te sluiten, wordt bovendien voorkomen dat de maatschappij er later duur “leergeld” voor gaat betalen. Het motto van Leergeld is:

Alle kinderen mogen meedoen, want nu meedoen is straks meetellen

Available Appointments on 23 september 2023

  09:50 – 10:201 space available
  10:20 – 10:501 space available
  10:50 – 11:201 space available
  11:20 – 11:501 space available
  11:50 – 12:201 space available
  12:20 – 12:501 space available
  13:20 – 13:501 space available