Graden en Examens

Graden

Practitioner / Graduate
Gradaties P1 tot en met P5 zijn de student niveaus en vormen de meerderheid van de Krav Maga gemeenschap. Na P5 volgt G1 tot en met G5. Om het Graduate niveau te bereiken, moet de student een vaardigheid in alle P-niveau technieken beheersen.

Expert
De Expert niveaus hebben vooral betrekking op meer geavanceerde militaire technieken en geavanceerde sparring- en vechtvaardigheden. Mensen die in het bezit van een Expert niveau geven in veel gevallen ook les in andere sectoren, zoals defensie en wetshandhaving in aanvulling op burgers. Om Expert niveau te behalen moet men vaardigheid tonen in alle Practitioner en Graduate technieken en over uitstekende vechtvaardigheden beschikken.

G5 naar Expert 1 – Het behalen van de CIC, Één jaar minimaal tussen de G5 en expert 1 test. 
Voor het behalen van E2 dient men de CIC gedaan te hebben alsmede kids en/of women specialisaties. Twee jaar tussen E1 en E2.
Voor het behalen van E3 dient men VIP security course van de ikmf gedaan te hebben. Drie jaar tussen E2 en E3.
Voor het behalen van E4 dient men Law enforcement course van de ikmf gedaan te hebben. Vier jaar tussen E3 en E4.
Voor het behalen van E5 dient men Militairy instructor course van de ikmf gedaan te hebben. Vijf jaar tussen E4 en E5.

Master
Na Expert 5 is er de rang van Master. Deze rang is echter voorbehouden tot slechts een zeer klein aantal personen en enkel voor hen die hun leven wijden aan Krav Maga en een waardevolle bijdrage hebben geleverd in het Krav Maga onderwijs en het ontwikkelen van het systeem.

Examens

Jouw instructeur bepaalt of jij klaar bent voor een leveltest. De beste en meest realistische tijd die men nodig heeft om te kunnen testen is 9 tot 18 maanden bij 2x per week trainen.

Iedereen traint op eigen niveau en kunnen en daarom kan niet iedereen binnen dezelfde gestelde tijd op gewenst niveau zitten. De instructeur kent de geschiedenis, de groei en ontwikkeling van de student. Hij bereidt jou voor op het vermijden van conflict en indien onvermijdelijk, het snel beindigen van het conflict in jouw voordeel. Het curriculum is een rode draad en een middel om te testen. Krav maga is veel breder en veel meer dan het curriculum. Train al je technieken over links en over rechts, zittend, liggend staand, vanuit verschillende richtingen, etc. Het is dan ook onmogelijk dat iemand binnen enige gestelde tijd klaar is met zijn/haar echte level. 

Iedereen die in een IKMF club traint en IKMF krav maga leert wordt lid van de IKMF-NL, of je nu gaat testen of niet.

Jouw instructeur meldt je aan voor een leveltest. Vanuit de aministratie van de IKMF wordt bekeken of en wanneer je een leveltest kunt doen. We kijken naar de minimale tijd tussen de levels.

Dat geldt ook voor level 1. Voor ikmf geldt de datum dat je bent ingeschreven bij de bond als jouw startdatum en niet de datum dat je bij je club bent gestart, deze behoren n.l. min of meer identiek te zijn. We geven mensen echter 6 weken de tijd om zich in te schrijven zodat ze rustig kunnen beslissen of ze verder gaan met krav maga. Het te laat inschrijven kan dus resulteren in dat je voor de IKMF onvoldoende trainingstijd hebt en niet op kunt gaan voor je level test. We houden rekening met die 6 weken bedenktijd. Op het moment van je leveltest P1 ben je dus minimaal 11 weken lid van de IKMF.

Schrijf je dus meteen in bij aanvang van je clublidmaatschap!

De examens voor de graden P1, P3, P5 worden door je eigen instructeur afgenomen op de school waar je traint. De examens P2, P4 en de G-levels worden op een centrale lokatie in het land afgenomen. Dit examen staat vaak onder leiding van een lid van het Global Instructor Team uit Israël. Je wordt dus niet door je eigen instructeur geëxamineerd. Dit doen we om ervoor te zorgen dat we overal hetzelfde krav maga blijven geven. Eventuele verschillen worden zo in een vroeg stadium ontdekt en kunnen worden gecorrigeerd. Je instructeur bepaalt wanneer je klaar bent om op examen te gaan. Na het behalen van je P1-graad krijg je een diploma, een zogeheten ‘level patch’ voor op je broek en wordt je IKMF-paspoort afgetekend en doorgemeld aan de IKMF. De een traint een uurtje in de week en de ander meerdere uren per week. De tijd tussen de examens is een minimale tijd. Train je een uurtje per week dan geldt een langere trainingstijd voor je level. Reken minimaal 45 lessen eer je je instructeur benadert voor een P1 test en 65 lessen voor elk opvolgend P level en 108 uur voor een G level.

In maanden betekent dit dat er tussen start en P1, 4 maanden minimaal zit. Vanaf P1 t/m P5 er 5 a 6 maanden minimaal zitten bij 3 uur per week trainen. Vanaf P5 t/m G4 geldt een minimale tijd van 9 maanden bij 3 uur per week trainen. Naar G5 en Expert 1 geldt een minimale tijd van 1 jaar. 

IT IS NOT THE PAINT THAT MAKES THE WARRIOR (oud indiaans gezegde) ofwel het is niet de level patch die je redt op straat, maar voldoende krav maga training.

Available Appointments on 29 juni 2022

  08:30 – 09:001 space available
  09:00 – 09:301 space available